• Shpëtim Robaj Nr. 72

Numër një në shërbimet industriale. Na kontaktoni direkt tani
Kontakti

Çfarë bëjmë neSHËRBIMET TONA

Gjithçka që ju nevojitetSHËRBIMET DHE ZGJIDHJET

SIERRA LAB

Ne si Laborator jemi të angazhuar që çdo veprimtari të jetë në përputhje me kërkesat e standardit EN ISO / IEC 17025

Read more

DETYRAT FUNKSIONALE

Menaxhmenti i lartë i Sierra Lab sh.p. është i përkushtuar për tu përshtatur me ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO 9001, ISO14001

Read more

STAFI YNË

Personeli i Sierra Lab SH.P.K eshte i aftë për të kryer aktivitetet e testimit, inspektimit, certifikimit të produkteve.

Read more

PËRGJEGJËSITË

SIERRA LAB SH.P.K  mban përgjegjësi për aktivitetet e saj dhe nuk lejon që presionet tregtare, financiare dhe të tjera të ndikojnë në paanshmëri.

Read more

MISIONI I SIERRA LAB SH.P.K

Sierra Lab sh.p.k në aktivitetin e tij për kryerjen e kontrollit dhe testimeve për nënproduktet te derivateve te naftës, ka si objektiv kryesor ofrimin e një shërbimi të bazuar në praktikat bashkëkohore të standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare që mbulojnë fushën e tij të shërbimit për testimin e kampioneve të marra në dogana, tregun e brendshëm dhe për palë të treta.

SHFLETO MË SHUMË